שינוי יעוד אזור חקלאי לאזור מגורים חקלאי.

תוכנית צש/ 8/ 21/ 38

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד אזור חקלאי לאזור מגורים חקלאי.
מספר: צש/ 8/ 21/ 38
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד אזור חקלאי לאזור מגורים - חקלאי כמסומן בתשריט.
ב. הקטנת קו בנין קדמי משצ"פ מ-10 מ' ל-5 מ'.
ג. קביעת הנחיות, תנאים ומגבלות לבניית מבנה מגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזלב השרוןלב השרוןעין ורד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7818חלק7-9
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 19/ 4.שינוי
תוכניתצש/ 0/ 2/ 0.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/04/2003תאריך פרסום: 06/04/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5172. עמוד: 2023. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים14/03/2003תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 14/03/2003. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה10/02/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/01/2003
החלטה בדיון באישור תכנית04/12/2002
החלטה בדיון בוולק"ח04/11/2002
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/09/2002
פרסום להפקדה ברשומות12/09/2002תאריך פרסום: 12/09/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5112. עמוד: 21. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים09/08/2002תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/08/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 09/08/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/07/2002
החלטה בדיון בהפקדה08/07/2002
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף06/06/2002
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף15/04/2002
קבלת תכנית13/03/2002