שינוי יעוד אזור מגורים ג' וחלק משצ"פ לאזור מגורים א' ודרכים משולבות.

תוכנית ממ/ 2016

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד אזור מגורים ג' וחלק משצ"פ לאזור מגורים א' ודרכים משולבות.
מספר: ממ/ 2016
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד אזור מגורים ג' וחלק משטח ציבורי
פתוח לאזור מגורים א' ודרכים משולבות.
ב. חלוקת שטח אזור מגורים א' למגרשי בניה.
ג. קביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמצפה אפקבית דגןבית דגן

תיאור המיקום:
ישוב: בית דגן

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6075חלק25, 30-40, 61-62, 86, 149, 21145, 76-77, 198
6103חלק74-75, 78-8182
6104חלק3, 7-9, 14-15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים22/05/1990תאריך פרסום בעיתון: 22/05/1990.
פרסום לאישור ברשומות22/04/1990תאריך פרסום: 22/04/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3760. עמוד: 2495. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים04/12/1989תאריך פרסום בעיתון: 04/12/1989.
פרסום להפקדה ברשומות29/09/1989תאריך פרסום: 29/09/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3701. עמוד: 4319. שנה עברית: התשמט .
קבלת תכנית03/09/1989