שינוי יעוד אזור מגורים לאזור תעשיה ומלאכה,לאזור ספורט ולשצ"פ.

תוכנית בר/ 14/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד אזור מגורים לאזור תעשיה ומלאכה,לאזור ספורט ולשצ"פ.
מספר: בר/ 14/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד אזור מגורים לאזור תעשיה ומלאכה,
לאזור ספורט ולשטח ציבורי פתוח.
ב. ביטול דרך.
ג. התווית דרך גישה חדשה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת ברנר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2634חלק8-9, 12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים10/12/1991תאריך פרסום בעיתון: 10/12/1991.
פרסום לאישור ברשומות14/11/1991תאריך פרסום: 14/11/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3942. עמוד: 648. שנה עברית: התשנב .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה05/08/1991
החלטה בדיון באישור תכנית15/05/1991
פרסום להפקדה בעיתונים19/03/1991תאריך פרסום בעיתון: 19/03/1991.
פרסום להפקדה ברשומות31/01/1991תאריך פרסום: 31/01/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3841. עמוד: 1208. שנה עברית: התשנא .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו06/01/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/01/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה06/01/1991
החלטה בדיון בהפקדה31/10/1990
קבלת תכנית14/02/1989