שינוי יעוד אזור, התרת שימוש בחלל גג הרעפים למגורים. רח' יואב 2, קטמון

תוכנית 10270

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד אזור, התרת שימוש בחלל גג הרעפים למגורים. רח' יואב 2, קטמון
מספר: 10270
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד מאזור מגורים 1 לאזור מגורים מיוחד.

ב. . התרת שימוש בחלל גג הרעפים למגורים,ללא שינוי בגובה אבסולוטי הקיים בשטח ועפ"י נספח הבינוי.

ג. תוספת 188.00 מ"ר וקביעת שטחי הבניה המרביים ל-822.00 מ"ר, מתוכם 790.00 מ"ר שטחים עיקריים ,בהתאם לנספח הבינוי .

ד. קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתרי בניה בשטח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםיואב

תיאור המיקום:
שכונת המושבה הגרמנית ,
שטח בין קואורדינטות אורך 220/645 - 220/690
לבין קואורדינטות רוחב 630/025 - 630/980
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30008חלק49
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2878תכנית שמור למושבה היוונית וקטמון.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות31/12/2006תאריך פרסום: 31/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5611. עמוד: 1092. שנה עברית: התשסז .
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים15/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 13/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטה בדיון בהתנגדויות03/01/2006
החלטה בדיון באישור תכנית03/01/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2005
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2005תאריך פרסום: 23/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5409. עמוד: 3111. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים03/06/2005תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/05/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/04/2005
החלטה בדיון בהפקדה22/03/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/09/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף23/08/2004
קבלת תכנית03/08/2004