שינוי יעוד אזור. הרחבת יח"ד קיימות בקומות א-ג ותוספת קומה.רח' אלעשה, סנהדריה

תוכנית 8760

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד אזור. הרחבת יח"ד קיימות בקומות א-ג ותוספת קומה.רח' אלעשה, סנהדריה
מספר: 8760
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
(א). שינוי יעוד אזור מגורים 3 לאזור מגורים 2.
(ב). קביעת הבינויים הבאים בשטח:
(1). תוספות בנייה בקומות א', ב' ו-ג' לשם הרחבות יח"ד קיימות.
(2). תוספת קומה עליונה לשם הרחבת יח"ד קיימת בקומה שמתחתיה.
כל האמור לעיל בהתאם לנספח הבינוי.
(ג). קביעת קווי בניין חדשים לתוספות הבנייה כאמור
(ד). הגדלת שטחי בנייה מירביים בשטח של 136.7 מ"ר וקביעתם ל- 896.5 מ"ר מתוכם 632.8 מ"ר שטח עיקרי.
(ה) הגדלת מספר קומות מירבי מ- 4 ל- 5 קומות.
(ו). קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה בשטח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםאלעשה

תיאור המיקום:
שכונת סנהדריה ,
שטח בין קואורדינטות אורך 221/075 - 221/025
לבין קואורדינטות רוחב 633/975 633/925
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30099חלק83
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית62תכנית המתאר המקומית לירושליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים23/10/2009תאריך פרסום בעיתון: 21/10/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 23/10/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום לאישור ברשומות22/10/2009תאריך פרסום: 22/10/2009. מס' ילקוט פרסומים: 6008. עמוד: 198. שנה עברית: התשע .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/08/2009
החלטה בדיון באישור תכנית05/04/2009
פרסום להפקדה בעיתונים12/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 08/12/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 12/12/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/07/2008
פרסום להפקדה ברשומות10/07/2008תאריך פרסום: 10/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5831. עמוד: 3893. שנה עברית: התשסח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה20/01/2004
קבלת תכנית08/10/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף08/10/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה