שינוי יעוד איזור בריכת השחיה הקיימת מ"שטח פרטי פתוח" ל"איזור ספורט ונופש"

תוכנית בר/ 14/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד איזור בריכת השחיה הקיימת מ"שטח פרטי פתוח" ל"איזור ספורט ונופש"
מספר: בר/ 14/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מ"שטח פרטי פתוח" לאזור ספורט ונופש".

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותברנרגבעת ברנר

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת ברנר
שינוי לבר / 14

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2633חלק1027
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים21/08/1998תאריך פרסום בעיתון: 21/08/1998.
פרסום לאישור ברשומות20/08/1998תאריך פרסום: 20/08/1998. מס' ילקוט פרסומים: 4671. עמוד: 4755. שנה עברית: התשנח .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה20/08/1998
החלטה בדיון בהפקדה22/06/1998
פרסום להפקדה בעיתונים14/11/1997תאריך פרסום בעיתון: 14/11/1997.
פרסום להפקדה ברשומות04/11/1997תאריך פרסום: 04/11/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4581. עמוד: 214. שנה עברית: התשנח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/10/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו12/10/1997
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה12/10/1997
קבלת תכנית17/12/1995