שינוי יעוד אתר סילוק פסולת לשצ"פ ומתקן הנדסי, עוספיא

תוכנית עד/ 275/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד אתר סילוק פסולת לשצ"פ ומתקן הנדסי, עוספיא
מספר: עד/ 275/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד קרקע מאתר סילוק פסולתי לשטח המיועד למתקן הנדסי - תחנת שאיבה למים.
- שינוי יעוד מאתר סילוק פסולת לשצ"פ.
- קביעת הוראות וזכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהרכס הכרמלדאלית אל-כרמלדאלית אל-כרמל

תיאור המיקום:
עוספיא, עיר הכרמל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17157חלק11
17166חלק35
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 604תכנית מתאר עוספיהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים13/11/2009תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 13/11/2009. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות30/01/2007תאריך פרסום: 30/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5621. עמוד: 1350. שנה עברית: התשסז .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט10/12/2006
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה04/12/2006
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/11/2006
החלטה בדיון בוולק"ח29/10/2006
החלטה בדיון באישור תכנית27/09/2006
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר31/05/2006
פרסום להפקדה בעיתונים28/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 05/05/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 12/05/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 28/05/2006.
פרסום להפקדה ברשומות23/05/2006תאריך פרסום: 23/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5531. עמוד: 3328. שנה עברית: התשסו .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט04/04/2006
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/03/2006
החלטה בדיון בהפקדה01/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/03/2005
קבלת תכנית05/01/2005