שינוי יעוד בחלק מחלקה 9 בגוש 11952 בעין הוד

תוכנית חכ/ 35/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד בחלק מחלקה 9 בגוש 11952 בעין הוד
מספר: חכ/ 35/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ביטול שטח חניה ציבורי בקצה דרך מס' 10 והפיכתו
לשטח ציבורי פתוח.
ב. לאפשר גישה למגרש מס' 8.
ג. יצירת רחבת החניה החדשה במגרש מס' 9 ע"י הזזת
גבול המגרש לתוך השטח הירוק תוך שמירה על סה"כ
שטח המגרש.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלעין הוד

תיאור המיקום:
ישוב: עין הוד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11947חלק15, 18-19
11952חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתחכ/ 35כפר אמנים עין-הודשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/01/1986תאריך פרסום: 19/01/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3292. עמוד: 1206. שנה עברית: התשמו .
החלטה בדיון באישור תכנית12/03/1985
פרסום להפקדה ברשומות03/10/1984תאריך פרסום: 03/10/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3103. עמוד: 14. שנה עברית: התשמה .
החלטה בדיון בהפקדה13/12/1983
קבלת תכנית13/12/1983