שינוי יעוד בין מגרש למגורים למגרש בנייני ציבור וקביעת קוי בנין למגרש צ6-

תוכנית 7/ 03/ 240/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד בין מגרש למגורים למגרש בנייני ציבור וקביעת קוי בנין למגרש צ6-
מספר: 7/ 03/ 240/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד בין מגרש למגורים למגרש לבנייני ציבור
ותוספת מגרש צ'-6 בטבלת אזורים ושימושים בתקנון.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורהחורה

תיאור המיקום:
ישוב: חורה
שכונה 1 (שלב)
גושים: 1 / 100012, 2 / 100012, חלקה 176

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12001חלק1
100012חלק35
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/01/1996תאריך פרסום: 18/01/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4372. עמוד: 1219. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים15/01/1996תאריך פרסום בעיתון: 15/01/1996.
החלטה בדיון באישור תכנית23/10/1995
פרסום להפקדה ברשומות22/06/1995תאריך פרסום: 22/06/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4315. עמוד: 3783. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים14/05/1995תאריך פרסום בעיתון: 14/05/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/03/1995
החלטה בדיון בהפקדה15/08/1994
קבלת תכנית07/06/1994