שינוי יעוד במערכת הדרכים שכונתית וחלוקה למגרשים-עילוט:

תוכנית ג/ 14134

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד במערכת הדרכים שכונתית וחלוקה למגרשים-עילוט:
מספר: ג/ 14134
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית:
שינוי דרך להולכי רגל לדרך משולבת ושטח פרטי פתוח

עיקרי הוראות התכנית:
לפי הוראות תכנית ג/ 7215 מאושרת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17486חלק8, 21-22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/04/2005תאריך פרסום: 17/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5391. עמוד: 2416. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים04/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/02/2005
החלטה בדיון באישור תכנית12/01/2005
פרסום להפקדה ברשומות30/11/2004תאריך פרסום: 30/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5347. עמוד: 688. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2004
פרסום להפקדה בעיתונים22/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 20/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/10/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/09/2004
החלטה בדיון בהפקדה04/04/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/08/2003
קבלת תכנית04/08/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200500112/01/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים45529/11/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400921/04/2004