שינוי יעוד בנוף כנרת

ערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותה 195/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר לתכנית (ס. 112)
שם: שינוי יעוד בנוף כנרת
מספר: 195/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד בנוף כנרת

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12532חלק97