שינוי יעוד בקו בנין קדמי לחניה מקורה בלבד, ריינה

תוכנית מע/ מק/ 5507/ 34

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד בקו בנין קדמי לחניה מקורה בלבד, ריינה
מספר: מע/ מק/ 5507/ 34
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי בקו בנין קדמי מ- 2 מטר ל- 0. מטר באזור למגורים א' למטרות חניה מקורה בלבד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםריינהריינה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17525חלק10-11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5507אדמות ריינהשינוי