שינוי יעוד ברחוב הגופר 25 - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 93

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד ברחוב הגופר 25 - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 93
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע משטח לתעשיה ומלאכה לשטח למסחר, והקניית זכויות בניה וקווי בנין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות

תיאור המיקום:
רח' הגופר 25

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1899חלק33
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/2010תאריך פרסום: 07/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6068. עמוד: 2195. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים31/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 31/01/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2010. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה06/01/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/12/2009
החלטה בדיון באישור תכנית04/05/2009
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר01/02/2009
פרסום להפקדה ברשומות08/01/2009תאריך פרסום: 08/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5897. עמוד: 1641. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים19/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/12/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/11/2008
החלטה בדיון בהפקדה06/08/2007
קבלת תכנית03/07/2005
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה