שינוי יעוד ברח' אייזנברג פינת הרצוג.

תוכנית רח/ 550/ ב/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד ברח' אייזנברג פינת הרצוג.
מספר: רח/ 550/ ב/ 27
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת בניין מגורים בן 24 יח"ד בגובה 6 קומות קומת גג וקומת חדרי שרות מעל לקומת חניה.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד ממגורים א' מיוחד למגורים ג'.
2. קביעת הוראות בניה בעניין:

א. הגדלת צפיפות.
ב. תוספת שטחי בניה.
ג. שינוי קווי בניין.
ד. שינוי גובה הבנין.
ה. הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.

3. קביעת הוראות בעניין חניה.
4. קביעת גובה מקסימלי לבניין.
5. קביעת הוראות לפיתוח השטח.
6. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובותאיזנברג

תיאור המיקום:
חלקות הנמצאות בחלק הצפון מערבי של צומת הרחובות אייזנברג והרצוג.

רחוב איזנברג 39,41.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3703חלק654-655
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/08/2010תאריך פרסום: 29/08/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6131. עמוד: 4585. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים08/07/2010תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2010. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/07/2010. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו23/06/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות06/12/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות23/06/2008תאריך פרסום: 23/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5822. עמוד: 3542. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים01/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו06/03/2008
החלטה בדיון בהפקדה19/11/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/10/2007
קבלת תכנית02/08/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
הודעת פרסום פומבי על שמיעת התנגדויות
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה