שינוי יעוד בשטח דרומי מערבית למתקן ליצור חשמל

תוכנית ג/ 1063/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד בשטח דרומי מערבית למתקן ליצור חשמל
מספר: ג/ 1063/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. לשנות את יעוד הקרקע משטח חקלאי לאיזור המיועד
להתקנת האמצעים הטכנולוגיים (קולטנים), לסילוק
בוצה במידה הצורך ולמתקני עזר הקשורים בהפעלת
המערכות האלה.
ב. לקבוע הוראות לשמירה על איכות הסביבה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהגלילית - מחוז חיפהמרחב תכנון מחוזי-חיפהמרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפה

תיאור המיקום:
ישוב: חיפה
נחל קישון הישן, דרומה מבית הזיקוק של חברת בתי-
זיקוק לנפט בע"מ ג / 1063

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11222חלק1, 15
11223חלק13, 18, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1063בתי הזיקוק, שינוי יעוד בחלק מחלקות 13,18,34,36 38,40,48 בגוש 11223 למתקן לישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/03/1988תאריך פרסום: 15/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3543. עמוד: 1748. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות26/06/1986תאריך פרסום: 26/06/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3352. עמוד: 2067. שנה עברית: התשמו .
החלטה בדיון באישור תכנית23/06/1986
החלטה בדיון בהפקדה24/12/1985
קבלת תכנית24/12/1985