שינוי יעוד דרך למגורים ג, חלוקה למגרשים.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 59

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד דרך למגורים ג, חלוקה למגרשים.
מספר: מש/ 7/ 1/ 59
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד דרך מגורים ג'.
2. חלוקה למגרשים לפי מצב הבעלויות בשטח.
3. קביעת קוי בנין לבנינים הקימים בהתאם למצב הקיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7862חלק2-718
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית26/04/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו26/04/2007
פרסום להפקדה ברשומות01/10/1992תאריך פרסום: 01/10/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4046. עמוד: 29. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון בהפקדה15/01/1992
קבלת תכנית11/11/1991
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700326/04/2007