שינוי יעוד הקרקע הוחלט לאשר לפני שנת 1973 כולל.

תוכנית הצ/ 644/ ב/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד הקרקע הוחלט לאשר לפני שנת 1973 כולל.
מספר: הצ/ 644/ ב/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעד מאזור מיגורים ב' לאזור מיגורים ג'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7862חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות02/11/1972תאריך פרסום: 02/11/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1874. עמוד: 427. שנה עברית: התשלג .
קבלת תכנית02/11/1972