שינוי יעוד הקרקע מחקלאי למגורים ב' + שצ"פ, שינוי למתאר, ירכא.

תוכנית ג/ 10102

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד הקרקע מחקלאי למגורים ב' + שצ"פ, שינוי למתאר, ירכא.
מספר: ג/ 10102
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד השטח לחלק מהחלקות 58,65 מגוש 18898 מאדמות ירכא משטח חקלאי לשטח מגורים ב ושצ"פ והתויות כבישים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המרכזיירכאירכא

תיאור המיקום:
ישוב: ירכא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18898חלק58-59, 65, 82
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7506הרחבת תכנית מתאר ירכאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/03/2000תאריך פרסום בעיתון: 15/03/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/2000. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות20/02/2000תאריך פרסום: 20/02/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4856. עמוד: 2666. שנה עברית: התשס .
החלטה בדיון באישור תכנית27/12/1999
פרסום להפקדה ברשומות23/09/1999תאריך פרסום: 23/09/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4804. עמוד: 48. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים05/09/1999תאריך פרסום בעיתון: 05/09/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו09/08/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו09/08/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה09/08/1999
החלטה בדיון בהפקדה24/12/1997
קבלת תכנית07/08/1997