שינוי יעוד השטח מאזור חקלאי א' לאזור מגורים.

תוכנית מי/ 278/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד השטח מאזור חקלאי א' לאזור מגורים.
מספר: מי/ 278/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד השטח מאזור חקלאי א' לאזור מגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהמטע

תיאור המיקום:
ישוב: מטע
התכנית משתרעת על פני שטח של כ-2 דונם בתחום המועצה
האזורית מטה יהודה,שטח הידוע ברבים כמושב מטע שמרכזו
בנ.צ.-155.9 / 124.9 .
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2908חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 200תכנית מתאר מקומית למטה יהודהשינוי
תוכניתמי/ 278תיחום שטח הפיתוח של מושב מטע.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים17/06/1988תאריך פרסום בעיתון: 17/06/1988.
פרסום לאישור ברשומות04/07/1985תאריך פרסום: 04/07/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3221. עמוד: 2850. שנה עברית: התשמה .
החלטה בדיון באישור תכנית22/01/1985
פרסום להפקדה ברשומות08/11/1984תאריך פרסום: 08/11/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3120. עמוד: 290. שנה עברית: התשמה .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו14/03/1984
החלטה בדיון בהפקדה14/02/1984
קבלת תכנית04/01/1983