שינוי יעוד השטח מחקלאי לחקלאי מיוחד להקמת מחסן

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד השטח מחקלאי לחקלאי מיוחד להקמת מחסן
מספר: הצ/ 7/ 1/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד השטח מחקלאי לחקלאי מיוחד להקמת מחסן
חקלאי, ומכירת חומרי הדברה ומוצרים לצרכי חקלאות.
2. קביעת הוראות והגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7869חלק36
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים22/08/1990תאריך פרסום בעיתון: 22/08/1990.
פרסום לאישור ברשומות28/01/1990תאריך פרסום: 28/01/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3737. עמוד: 1662. שנה עברית: התשן .
החלטה בדיון באישור תכנית13/09/1989
פרסום להפקדה בעיתונים26/07/1989תאריך פרסום בעיתון: 26/07/1989.
פרסום להפקדה ברשומות28/04/1989תאריך פרסום: 28/04/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3653. עמוד: 2779. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון בהפקדה16/11/1988
קבלת תכנית12/05/1985