שינוי יעוד השטח מש.צ.פ. לשטח מוסדות ציבור - עומר

תוכנית 14/ 03/ 103/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד השטח מש.צ.פ. לשטח מוסדות ציבור - עומר
מספר: 14/ 03/ 103/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לשנות יעוד השטח מש.צ.פ. לשטח מוסדות ציבור

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38561חלק127
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית10/04/1978
פרסום להפקדה ברשומות11/08/1977תאריך פרסום: 11/08/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2354. עמוד: 2114. שנה עברית: התשלז .
פרסום להפקדה בעיתונים19/07/1977תאריך פרסום בעיתון: 19/07/1977. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/1977. תאריך פרסום בעיתון: 19/07/1977.
החלטה בדיון בהפקדה28/03/1977
קבלת תכנית05/01/1977