שינוי יעוד וגודל מבנים , במרכז אזרחי בסמת טבעון

תוכנית ג/ 9553

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד וגודל מבנים , במרכז אזרחי בסמת טבעון
מספר: ג/ 9553
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד מקום וגודל מבנים של המרכז האזרחי.
- לקבוע הנחיות ותנאים לפיתוח ולבניה של יעוד השטחים
- לשנות רוחב כבישים וקו בנין.
- להגדיל את אחוז הבניה ומספר הקומות. בשלב ב'
באישור הועדה המקומית ובהתאם לתכנית הבינוי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון

תיאור המיקום:
ישוב: בסמת טבעון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10368חלק101, 117-119, 194186, 191, 199-200
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 2977שינוי מקום מבנה ציבורי - בסמת טבעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו29/04/2003
החלטה בדיון בהפקדה21/02/2000
קבלת תכנית23/10/1996
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200300711/08/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200301029/04/2003