שינוי יעוד וחלוקת מגרשים

תוכנית ג/ 4148

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד וחלוקת מגרשים
מספר: ג/ 4148
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד חלקה מחקלאי למגורים וחלוקה למגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעין מאה'לעין מאה'ל

תיאור המיקום:
ישוב: עין מאהל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16935חלק813, 172
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 1355עין מאהלשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/02/1994תאריך פרסום: 27/02/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4196. עמוד: 2466. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים31/01/1994תאריך פרסום בעיתון: 31/01/1994.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/01/1987
החלטה בדיון באישור תכנית06/11/1985
פרסום להפקדה ברשומות23/11/1984תאריך פרסום: 23/11/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3111. עמוד: 112. שנה עברית: התשמה .
פרסום להפקדה בעיתונים29/08/1984תאריך פרסום בעיתון: 29/08/1984.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/04/1984
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו12/04/1984
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה12/04/1984
החלטה בדיון בהפקדה24/09/1981
קבלת תכנית04/01/1981