שינוי יעוד וקביעת בינוי לבניה חדשה במגרש וקביעת השמושים המותרים - עין חמד.

תוכנית מי/ 914

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד וקביעת בינוי לבניה חדשה במגרש וקביעת השמושים המותרים - עין חמד.
מספר: מי/ 914
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהעין כרם-בי"ס חקלאי

תיאור המיקום:
ישוב:

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30482כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה21/09/1999
קבלת תכנית26/10/1998