שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספת 2 קומות לשם תוספת 20 יח"ד חדשות - רח' חסד לאבר

תוכנית 5722

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספת 2 קומות לשם תוספת 20 יח"ד חדשות - רח' חסד לאבר
מספר: 5722
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח מאזור מגורים 3 לאזור מגורים 3
מיוחד.
ב. קביעת בינוי לתוספת שתי קומות מעל הבנין הקיים
בשטח, לשם תוספת 20 יחידות דיור חדשות, בהתאם
לנספח הבינוי.
ג. קביעת בינוי להקמת קומת חניה במפלס 2.55 - ,בהתאם
לנספח הבינוי.
ד. קביעת בינוי לתוספות בניה בקומת הקרקע ובקומה א
לשם הרחבת יחידות הדיור הקיימות בהן, בהתאם לנספח
הבינוי.
ה. הגדלת מספר הקומות המירבי מ- 3 קומות ל- 5 קומות.
ו. הגדלת מספר יחידות הדיור מ- 21 (מתוכן חנות )
ל- 41 .
ז. הגדלת שטחי הבניה המירביים בחלקה וקביעתם
ל- 3435.75 מ"ר , מתוכם 2297.88 מ"ר שטחים
המהווים שימושים עיקריים.
ח. קביעת קוי בנין מירביים לתוספות הבניה,כאמור.
ט. קביעת חזית מסחרית בהתאם לקיים בשטח .
י. קביעת הוראות בינוי ותנאים למתן היתר בניה.
יא. קביעת הוראות בגין מבנים , גדרות ומדרגות להריסה

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום - תשריט
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםחסד לאברהם

תיאור המיקום:
מאה שערים ,
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30063חלק191234
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית62תכנית המתאר המקומית לירושליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/07/1999תאריך פרסום: 11/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4783. עמוד: 4710. שנה עברית: התשנט .
פרסום לאישור בעיתונים14/06/1999תאריך פרסום בעיתון: 14/06/1999.
החלטה בדיון באישור תכנית23/03/1999
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר24/02/1999
פרסום להפקדה ברשומות26/01/1999תאריך פרסום: 26/01/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4724. עמוד: 1707. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים10/01/1999תאריך פרסום בעיתון: 10/01/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/12/1998
החלטה בדיון בהפקדה08/09/1998
קבלת תכנית03/08/1998