שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוס' קומה לשם בניית יח"ד מגורים חדשה אבוהב 12, ב-וגן.

תוכנית 9823

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוס' קומה לשם בניית יח"ד מגורים חדשה אבוהב 12, ב-וגן.
מספר: 9823
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד אזור מגורים 1 לאזור מגורים 1 מיוחד.
ב. קביעת בינוי לתוספת קומה לשם בניית יח"ד חדשה, הכל בהתאם לנספח הבינוי .
ג. הגדלת מספר הקומות המירבי מ- 3 קומות ל- 4 קומות מעל קומת העמודים.
ד. תוספת 173.32 מ"ר וקביעת שטחי הבניה המירביים בחלקה ל- 776.97 מ"ר מתוכם 553.57 מ"ר שטחים עיקריים.
ה. הגדלת שטחי הבניה המירביים בשטח וקביעתם ל- 776.97 מ"ר.
ו. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים להיתר בניה בשטח.
ז. תוספת יח"ד חדשה וקביעת מס' יח"ד בחלקה ל- 4 יח"ד .

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםהרב אבוהב

תיאור המיקום:
שכונת בית וגן,
שטח בין קואורדינטות אורך 217/930 - 217/975
לבין קואורדינטות רוחב 629/875 - 629/920
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30192חלק169
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2022/ באתור, התוויה, שינוי, קביעת שטחים בשכונת בית וגן.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/01/2007תאריך פרסום: 24/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5619. עמוד: 1258. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים22/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 21/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/11/2006
החלטה בדיון באישור תכנית16/05/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1586.
פרסום להפקדה בעיתונים06/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה26/07/2005
קבלת תכנית25/05/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף25/05/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף24/11/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200600816/05/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים60016/02/2006
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת משנה נקודתית200501326/07/2005