שינוי יעוד וקביעת תחומים למגרים א' להקצאת 3 מגרשים לבניה עצמית במסגרת בנה ביתך

תוכנית 22/ 03/ 102/ 42

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד וקביעת תחומים למגרים א' להקצאת 3 מגרשים לבניה עצמית במסגרת בנה ביתך
מספר: 22/ 03/ 102/ 42
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. ריכוז קטעי הקרקע וקביעת יעוד למגורים א'
להקצאת מגרשים לבניה עצמית.
ב. קביעת יעוד מגורים א' (3 מגרשים).
ג. קביעת דרך גישה למגרשים הנ"ל ברוחב 10 מ'.
ד. קביעת שביל להולכי רגל ברוחב 4 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39575חלק46, 63
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/01/1981תאריך פרסום: 01/01/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2682. עמוד: 866. שנה עברית: התשמא .
פרסום להפקדה בעיתונים24/12/1980תאריך פרסום בעיתון: 29/01/1980. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/01/1980. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 24/01/1980. עיתון: עיתון יומי.
פרסום לאישור בעיתונים19/11/1980
החלטה בדיון באישור תכנית20/10/1980
פרסום להפקדה ברשומות18/12/1979תאריך פרסום: 17/01/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2596. עמוד: 795. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון בהפקדה24/09/1979
קבלת תכנית20/08/1979