שינוי יעוד חטיבת קרקע בצפון קלנסואה מחקלאי למגורים,תוך יעוד שטחים למבני ציבור

תוכנית מש/ 7/ 1/ 136/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד חטיבת קרקע בצפון קלנסואה מחקלאי למגורים,תוך יעוד שטחים למבני ציבור
מספר: מש/ 7/ 1/ 136/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים ג' ולאזור עם חזית מסחרית.
2. שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לשטח לבנייני ציבור.
3. שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי ל- שטח ציבורי פתוח.
4. קביעת מערכת דרכים משולבות ושבילים.
5. חלוקה למגרשים.
6. קביעת זכויות בניה.
7. שינוי יעודי קרקע מאזור חקלאי לאזור ושטח ציבורי פתוח לאזור נטיעות בגדות נחלים.
8. קיבולת התכנית היא 1,052 יח'.
9. קביעת תואי נחל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7862חלק2, 4-61, 3, 7
7869חלק4-5, 71, 6, 8, 30, 33, 36
7873חלק15-231-2, 12-14, 24-25
7874חלק15-18, 32-33, 35-367, 14, 31, 34
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמש/ 7/ 1/ 303שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים ג' ומגורים ג' עם חזית מסחרית.שינוי
תוכניתהצ/ 0/ 1/ 3מבני-משק בשטח חקלאי. תל מונדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/10/2010תאריך פרסום: 07/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6140. עמוד: 247. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים13/08/2010תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2010. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 13/08/2010. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט09/08/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו05/08/2010
קבלת תכנית31/05/2009
החלטה בדיון בהתנגדויות31/05/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200901231/05/2009
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה