שינוי יעוד חלק מאזור תעשיה למתחם מגורים בשכונה 48 כסייפה

תוכנית 7/ 02/ 248/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד חלק מאזור תעשיה למתחם מגורים בשכונה 48 כסייפה
מספר: 7/ 02/ 248/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד הקרקע מאזור תעשיה לאזור מגורים.
2. תכנון שכונת מגורים חדשה לבנייה עצמית כולל חלוקה למגרשי בנייה הכוללת 171 יח"ד.
3. הקצאת שטחים לב"ס תיכון, גני ילדים ומוסדות חינוך לציבור.

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד חלק מאזור מלאכה ותעשיה זעירה לאזור מגורים ב', דרכים, שצ"פים ומוסדות ציבור לחינוך.
2. הקמת חזית מסחרית לאורך הרחוב הראשי.
3. קביעת שטחי הבנייה המרביים באזור מגורים ב' ל- 650 מ"ר למגרש מתוכם 450 מ"ר שטחים עיקריים.
4. קביעת שטחי הבנייה המרביים באזור מגורים ב' עם חזית מסחרית ל- 650 מ"ר למגרש, מתוכם 450 מ"ר שטחים עיקריים (עד 150 מ"ר עבור מסחר בקומת קרקע + 300 מ"ר עבור מגורים מעל קומת קרקע).
5. קביעת שטחי בנייה המרביים לשטח לבנייני ציבור ל- 170% מתוכם 100% המהווים שטחים עיקריים.
6. קביעת הוראות בנייה בדבר קווי בנייה, גובה בניינים ושטחי בנייה מותרים.
7. קביעת הוראות בדבר פיתוח השטחים הציבוריים.
8. קביעת התנאים למתן היתרי בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםכסייפהכסייפה

תיאור המיקום:
מתחם מגורים בכסייפה שגבולותיו:
מצפון- שכונה 46
ממערב- שכונה 42
ממזרח- שטחים פתוחים
מדרום- שטחים פתוחים המיועדים לתעשיה

קואורדינטה מערב מזרח- Y 571500- 572140
קואורדינטה דרום צפון - X 209065- 209950


גושים וחלקות:
גוש שומה 12 (ארעי) מלחתה , לא מוסדר, חלקי חלקות: 9,11,12,13

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 248/ 3אזור תעשיה כסייפהשינוי
תוכנית7/ 02/ 248/ 2תכנית מיתאר כסייפהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/06/2009תאריך פרסום: 29/06/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5971. עמוד: 4611. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים12/06/2009תאריך פרסום בעיתון: 09/06/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 11/06/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו24/05/2009
החלטה בדיון באישור תכנית30/03/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/02/2009
פרסום להפקדה ברשומות08/01/2009תאריך פרסום: 08/01/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5897. עמוד: 1642. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים26/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/12/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/12/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו01/12/2008
החלטה בדיון בהפקדה04/02/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/08/2007
קבלת תכנית06/08/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200900530/03/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים100101/02/2009
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200800204/02/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על הפקדת תכנית / בקשה
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה