שינוי יעוד חלק מדרך ומשטח בנייני ציבור למגורים ג' וקביעת הוראות וזכויות בניה.

תוכנית טר/ 2600

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד חלק מדרך ומשטח בנייני ציבור למגורים ג' וקביעת הוראות וזכויות בניה.
מספר: טר/ 2600
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד חלק מדרך למגורים ג'.
2. שינוי יעוד חלק משטח בנייני ציבור למגורים ג'.
3. קביעת הוראות וזכויות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7760חלק10-12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתטר/ במ/ 3004טירהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/06/2011תאריך פרסום: 26/06/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6255. עמוד: 5100. שנה עברית: התשעא .
פרסום לאישור בעיתונים03/06/2011תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2011. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2011. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/2011. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט23/05/2011
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה13/04/2011
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/03/2011
החלטה בדיון באישור תכנית23/07/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/03/2005
פרסום להפקדה ברשומות29/03/2005תאריך פרסום: 29/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5384. עמוד: 2172. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה בעיתונים11/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2005. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 11/03/2005. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט09/02/2005
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/01/2005
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף13/07/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/07/2003
קבלת תכנית11/06/2003
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה