שינוי יעוד חלק מחלקה - קרית יערים.

תוכנית מי/ 490

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד חלק מחלקה - קרית יערים.
מספר: מי/ 490
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהכפר הנוער-קרית יערים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29539חלק30-31, 65-67
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמי/ 232שינוי יעוד חלקה - קרית יערים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית26/10/1982
פרסום להפקדה ברשומות17/06/1982תאריך פרסום: 17/06/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2826. עמוד: 2134. שנה עברית: התשמב .
החלטה בדיון בהפקדה02/06/1981
קבלת תכנית12/04/1981