שינוי יעוד חלק מחלקה 108, גוש 19313 - סכנין

תוכנית ג/ 1176 - צפון

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד חלק מחלקה 108, גוש 19313 - סכנין
מספר: ג/ 1176 - צפון
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
המרת ייעוד חלקה 108 גוש 19313 מאיזור חקלאי לאזור מגורים רגיל

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19313חלק108
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות21/04/1972תאריך פרסום: 21/04/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1817. עמוד: 1487. שנה עברית: התשלב .
החלטה בדיון בהפקדה26/07/1971
קבלת תכנית06/10/1969