שינוי יעוד חלק מחלקה 14 מקרקע חקלאית למוסד (בית אבות), לשטח ציבורי פתוח, לדר

תוכנית הצ/ 1/ 1/ 292

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד חלק מחלקה 14 מקרקע חקלאית למוסד (בית אבות), לשטח ציבורי פתוח, לדר
מספר: הצ/ 1/ 1/ 292
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד חלק מחלקה 14 מקרקע חקלאית למוסד
(בית אבות), לשטח ציבורי פתוח, לדרך משולבת
ולחניה מגוננת.
2. לקבוע שימושים, הוראות בניה, בינוי מנחה שלבי
ביצוע וקווי בנין בתחום התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםאבן יהודהאבן יהודה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8026חלק14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 122תכנון כוללשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/03/2005תאריך פרסום: 15/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5379. עמוד: 2024. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים11/02/2005תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/02/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/02/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית03/01/2005
פרסום להפקדה בעיתונים04/06/2004תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/06/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/06/2004. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2004
פרסום להפקדה ברשומות23/05/2004תאריך פרסום: 23/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5299. עמוד: 2965. שנה עברית: התשסד .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו18/03/2004
החלטה בדיון בוולק"ח06/01/2003
החלטה בדיון בהפקדה24/07/2001
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף31/05/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף17/05/2001
קבלת תכנית10/05/2001