שינוי יעוד חלק מחלקה 21 בגוש 19412 - דיר חנא

תוכנית ג/ 1003 - צפון

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד חלק מחלקה 21 בגוש 19412 - דיר חנא
מספר: ג/ 1003 - צפון
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
המרת ייעוד חלק מחלקה 21 בגוש 19412 מאיזור חקלאי לאזור מגורים רגיל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילדיר חנאדיר חנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19412חלק21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/07/1971תאריך פרסום: 06/07/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1736. עמוד: 2131. שנה עברית: התשלא .
החלטה בדיון באישור תכנית29/03/1971
פרסום להפקדה בעיתונים16/02/1971תאריך פרסום בעיתון: 16/02/1971. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 16/02/1971. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות29/05/1969תאריך פרסום: 29/05/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1528. עמוד: 1503. שנה עברית: התשכט .
החלטה בדיון בהפקדה04/11/1968
קבלת תכנית27/09/1968