שינוי יעוד חלק מחלקה 29 גוש 19389 - עראבה

תוכנית ג/ 1165 - צפון

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד חלק מחלקה 29 גוש 19389 - עראבה
מספר: ג/ 1165 - צפון
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
המרת ייעוד חלק מחלקה 29 גוש 19389 מאזור חקלאי לאזור מגורים רגיל

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילעראבהעראבה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19389חלק29
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות18/06/1970תאריך פרסום: 18/06/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1636. עמוד: 2285. שנה עברית: התשל .
החלטה בדיון בהפקדה26/01/1970
קבלת תכנית06/10/1969