שינוי יעוד חלק מחלקה 3 בגוש 12207 - עבלין

תוכנית ג/ 1190 - צפון

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד חלק מחלקה 3 בגוש 12207 - עבלין
מספר: ג/ 1190 - צפון
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
המרת יעוד חלקה 3 וחלק מחלקה 2, 4, וחלוקת חלקה 3.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12207חלק32, 4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/03/1972תאריך פרסום: 16/03/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1811. עמוד: 1313. שנה עברית: התשלב .
החלטה בדיון באישור תכנית08/11/1971
פרסום להפקדה בעיתונים14/06/1971תאריך פרסום בעיתון: 14/06/1971. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/05/1971. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום להפקדה ברשומות25/03/1971תאריך פרסום: 25/03/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1709. עמוד: 1385. שנה עברית: התשלא .
החלטה בדיון בהפקדה25/05/1970
קבלת תכנית16/11/1969