שינוי יעוד חלק מחלקה 69 גוש 12212 - עבלין

תוכנית ג/ 1168 - צפון

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד חלק מחלקה 69 גוש 12212 - עבלין
מספר: ג/ 1168 - צפון
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
המרת יעוד חלקה 69 בגוש 12212 מאזור חקלאי לאזור מגורים רגיל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12212חלק69
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/12/1972תאריך פרסום: 21/12/1972. מס' ילקוט פרסומים: 1882. עמוד: 693. שנה עברית: התשלג .
החלטה בדיון באישור תכנית20/03/1972
פרסום להפקדה בעיתונים02/08/1971תאריך פרסום בעיתון: 02/08/1971. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/08/1971. עיתון: עיתון יומי.
פרסום להפקדה ברשומות06/07/1971תאריך פרסום: 06/07/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1736. עמוד: 2131. שנה עברית: התשלא .
החלטה בדיון בהפקדה19/10/1970
קבלת תכנית31/07/1969