שינוי יעוד חלק ממגרש

תוכנית 2/ 03/ 135/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד חלק ממגרש
מספר: 2/ 03/ 135/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד בחזית הפונה לכביש הראשי ממגורים למסחרי (חזית מסחרית).

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילתשחמון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40009חלק39
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות11/09/2012תאריך פרסום: 11/09/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6471. עמוד: 6395. שנה עברית: התשעב .
החלטה בדיון בביטול הפקדה23/07/2012
פרסום להפקדה בעיתונים29/08/1978תאריך פרסום בעיתון: 29/08/1978. עיתון: ידיעות אחרונות.
פרסום להפקדה ברשומות20/07/1978תאריך פרסום: 20/07/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2455. עמוד: 2270. שנה עברית: התשלח .
החלטה בדיון בהפקדה24/04/1978
קבלת תכנית21/04/1978
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200723/07/2012
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית