שינוי יעוד חלק משטח פרטי פתוח למגורים א', סכנין

תוכנית גנ/ 15147

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד חלק משטח פרטי פתוח למגורים א', סכנין
מספר: גנ/ 15147
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרות התכנית ועיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לשטח למגורים א' ודרך גישה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19272חלק10
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים22/09/2006תאריך פרסום בעיתון: 19/06/2006. עיתון: עיתון מקומי - ערבי. תאריך פרסום בעיתון: 21/09/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 22/09/2006. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות09/07/2006תאריך פרסום: 09/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5550. עמוד: 4124. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/06/2006
החלטה בדיון באישור תכנית27/03/2006
פרסום להפקדה ברשומות29/12/2005תאריך פרסום: 29/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5475. עמוד: 1069. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/12/2005
פרסום להפקדה בעיתונים21/11/2005תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2005. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/11/2005. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/11/2005
החלטה בדיון בהפקדה15/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/12/2004
קבלת תכנית02/12/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200601027/03/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים58026/12/2005
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200500115/06/2005