שינוי יעוד חלק משטח ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור, לדרך ולחניה.ביטול דרך וחניה

תוכנית ממ/ 9004

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד חלק משטח ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור, לדרך ולחניה.ביטול דרך וחניה
מספר: ממ/ 9004
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד חלק משטח ציבורי פתוח לשטח לבניני
ציבור, לדרך ולחניה.
2. ביטול דרך וחניה והמרתם לש.צ.פ.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמצפה אפקכוכב יאירכוכב יאיר

תיאור המיקום:
ישוב: כוכב יאיר
מגרש A1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8910חלק6
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים22/05/1994תאריך פרסום בעיתון: 22/05/1994.
פרסום לאישור ברשומות21/04/1994תאריך פרסום: 21/04/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4208. עמוד: 2978. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים15/04/1994תאריך פרסום בעיתון: 15/04/1994.
פרסום להפקדה ברשומות13/04/1993תאריך פרסום: 13/04/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4100. עמוד: 2280. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון בהפקדה25/11/1992
קבלת תכנית04/08/1991