שינוי יעוד חלקה - גבעת ישעיהו

תוכנית מי/ 544/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד חלקה - גבעת ישעיהו
מספר: מי/ 544/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהגבעת ישעיהו

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת ישעיהו

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/01/2000
החלטה בדיון בהפקדה18/04/1990
קבלת תכנית23/11/1989