שינוי יעוד חלקה - קרית יערים.

תוכנית מי/ 232

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד חלקה - קרית יערים.
מספר: מי/ 232
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםהראלקרית יעריםקרית יערים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29536חלק4, 7-8, 22, 29-47, 67-72, 76, 89, 92, 95
29539חלק17, 72
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/03/1979תאריך פרסום: 08/03/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2521. עמוד: 1170. שנה עברית: התשלט .
החלטה בדיון באישור תכנית06/02/1979
פרסום להפקדה ברשומות21/01/1977תאריך פרסום: 21/01/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2292. עמוד: 1. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון בהפקדה21/05/1974
קבלת תכנית10/02/1974
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים201201021/05/2012