שינוי יעוד חלקה -כפר כמא

תוכנית ג/ 1783

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד חלקה -כפר כמא
מספר: ג/ 1783
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד השטח ממגורים ומחקלאי לתעשיה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר קמהכפר קמה

תיאור המיקום:
ישוב: כפר כמא

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15339חלק11
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 882מתאר כפר כמאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/10/1976תאריך פרסום: 28/10/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2264. עמוד: 106. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון באישור תכנית13/01/1975
פרסום להפקדה ברשומות02/06/1974תאריך פרסום: 02/06/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2013. עמוד: 1558. שנה עברית: התשלד .
החלטה בדיון בהפקדה21/05/1973
קבלת תכנית02/03/1973