שינוי יעוד חלקה 14 מדרל למגורים

תוכנית 6/ 03/ 176/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד חלקה 14 מדרל למגורים
מספר: 6/ 03/ 176/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד של חלק מחלקה 3, גוש 2902, משטח חקלאי לשטח מפורט.
ב. " " " , " " " , משטח חקלאי לאזור מגורים בישוב חקלאי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירעין צורים

תיאור המיקום:
קיבוץ עין צורים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2901חלק11, 14
2902חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/07/1983תאריך פרסום: 07/07/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2941. שנה עברית: התשמג .