שינוי יעוד חלקה 42 מאזור חקלאי לאזור למשק חקלאי - מדגרות

תוכנית הצ/ 5/ 1/ 103/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד חלקה 42 מאזור חקלאי לאזור למשק חקלאי - מדגרות
מספר: הצ/ 5/ 1/ 103/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1.שינוי יעוד חלקה 42 מאזור חקלאי לאזור למשק
חקלאי - מדגרות.
2.הרחבת דרך מס. 551 קיימת עפ"י תכנית מח/ 84 בהליכים
והקטנת קו בנין מ- 80 מ' ל- 50 מ' מציר הדרך (עפ"י תמ"א/7/3 ).
3.קביעת בינוי מנחה והוראות בניה בתחום האזור למשק
חקלאי - מדגרות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםתל מונדתל מונד

תיאור המיקום:
גוש 7740 - ח"ח 10 (דרך).

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7740חלק10
7745חלק42
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 5/ 1/ 0מתאר תל-מונדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/2003תאריך פרסום: 04/09/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5222. עמוד: 4029. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים01/08/2003תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 31/07/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/08/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו17/07/2003
החלטה בדיון באישור תכנית09/03/2003
החלטה בדיון בהתנגדויות09/03/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/11/2002
פרסום להפקדה ברשומות14/11/2002תאריך פרסום: 14/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5129. עמוד: 545. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים18/10/2002תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2002. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה07/10/2002
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/09/2002
קבלת תכנית16/05/1999