שינוי יעוד חניה ציבורית לדרך גישה.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 60

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד חניה ציבורית לדרך גישה.
מספר: מש/ 7/ 1/ 60
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד חניה ציבורית לאזור מגורים ג'.
2. שינוי יעוד חניה ציבורית לדרך גישה.
3. ביטול שביל ופתיחת דרך במקומו.
4. שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לחניה ציבורית.
5. קביעת חניה פנימית במגרש המיועד לבניני ציבור.
6. חלוקה למגרשים מחדש.
7. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7862חלק910
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/04/2007
קבלת תכנית14/04/1991
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700326/04/2007