שינוי יעוד חקלאי למגורים ודרך גישה נעורה:

תוכנית ג/ 14163

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד חקלאי למגורים ודרך גישה נעורה:
מספר: ג/ 14163
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית ושטח למגורים ודרך גישה
קביעת הנחיות מפורטות לפיתוח השטח ולאופי הבינוי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבוענאעורהנאעורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17060חלק1-5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6469תכנית מפורטת מס' ג / 6469 כפר נעורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה17/05/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/08/2003
קבלת תכנית10/08/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200401017/05/2004