שינוי יעוד לאזור מגורים ואזור חקלאי - ניר משה

תוכנית 7/ 03/ 139/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד לאזור מגורים ואזור חקלאי - ניר משה
מספר: 7/ 03/ 139/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של אזור לבעלי מקצוע לשטח למגורים ואזור חקלאי מיוחד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםניר משה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100344חלק7-8, 14, 17
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/02/1981תאריך פרסום: 19/02/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2694. עמוד: 1127. שנה עברית: התשמא .
פרסום לאישור בעיתונים27/12/1980תאריך פרסום בעיתון: 28/12/1981. תאריך פרסום בעיתון: 28/12/1981.
החלטה בדיון באישור תכנית14/07/1980
פרסום להפקדה בעיתונים12/06/1980תאריך פרסום בעיתון: 12/06/1980. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/1980. תאריך פרסום בעיתון: 12/06/1980.
פרסום להפקדה ברשומות08/05/1980תאריך פרסום: 08/05/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2625. עמוד: 1563. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון בהפקדה28/01/1980
קבלת תכנית06/01/1980