שינוי יעוד לאזור מגורים, שרותים, בית עלמין ותחנת דלק - עומר

תוכנית 14/ 03/ 102/ 28

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד לאזור מגורים, שרותים, בית עלמין ותחנת דלק - עומר
מספר: 14/ 03/ 102/ 28
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. יעוד טשח לאזור מגורים א' וחלוקתו, גודל
מגרש מינימלי 575 מ"ר ליחידות מגורים אחת.
2. יעוד שטח לאזור מלאכה.
3. יעוד שטח לתחנת דלק.
4. יעוד שטח לבית עלמין.
5. יעוד שטח למוסד ציבורי.
6. יעוד שטח לבנייני ציבור.
7. קביעת יעוד שטח לשטחים ציבוריים פתוחים.
8. התווית מערכת דרכים ושבילים.
9. התווית דרך חיבור לכביש תל שבע.
10. שינוי יעוד משטח חקלאי ליעודים הנזכרים לעיל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 102הרחבת כבולות התכנית - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/05/1984תאריך פרסום: 17/05/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3053. עמוד: 2149. שנה עברית: התשמד .
פרסום לאישור בעיתונים18/04/1984תאריך פרסום בעיתון: 18/04/1984. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/1984. תאריך פרסום בעיתון: 18/04/1984.
החלטה בדיון באישור תכנית14/06/1982
פרסום להפקדה ברשומות10/12/1981תאריך פרסום: 10/12/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2770. עמוד: 579. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים03/11/1981תאריך פרסום בעיתון: 03/11/1981. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/1981. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/1981.
החלטה בדיון בהפקדה21/09/1981
קבלת תכנית17/08/1981