שינוי יעוד לאזור נופש וספורט.

תוכנית זמ/ 567

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד לאזור נופש וספורט.
מספר: זמ/ 567
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים
שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי/ נוף כפרי פתוח ונופש
קביעת שטחי בניה המותרים בתחום התכנית
קביעת קווי בניה בתחום התכנית
קביעת קווי בניה בתחום

עיקרי ההוראות:
כלהוראות בניה בתכנית תמ"מ 3 על כל תיקוניה תקפות למעט הוראות אשר שינו בתכנית זו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזזמורהגדרהגדרה

תיאור המיקום:
שטח חקלאי (נוף כפרי פתוח) הצמוד לשטח נוי של מ.מ. גדרה ו-נחל שורק.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3865חלק5-6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתזמ/ 500שינוי תכנית מיתאר מקומית מס' זמ/500שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה19/07/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף04/03/2010
קבלת תכנית28/07/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז201001219/07/2010